With contributions by: Michal Parzuchowski, Marcin Bukowski; Adrian Morawiak, Joanna Gutral, Marzena Cypryańska, John Nezlek; Anna Józefczyk; Anna Maria Zawadzka, Małgorzata Niesiobędzka, Magdalena Żemojtel-Piotrowska; Dorota Kobylińska, Karol Lewczuk, Marta Marchlewska, Aneta Pietraszek; Dominika Bulska, Mikołaj Winiewski

Short Communication